אדם נכבד

ss{{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • מעלה — 1 adj. מרים, מגביה, מביא ממקום נמוך לגבוה, מזניק למעלה, מניף, מרומם, מקדם, מגדל, מעביר לדרגה גבוהה, מביא לגדולה; מביא לארץ, מעביר מהגולה לארץ, גורם לעלייה, מביא עולים, גורם להגירה אל ישרא 2 adv. למעלה, לכיוון עליון, למקום גבוה, אל על, לגובה, לרום …   אוצר עברית

  • נגיד — n. נשיא, מושל, שליט, ראש, מנהיג, שר, נציב, מנהל, רקטור; אדם נכבד, מיוחס, גביר, אדם עשיר, אצי …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.