בא לידי-

הגיע למצב של-, הגיע לכלל- {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • לידי — 1 prep. ל , למצב של , עד ל , עד כדי, אל, אלי, לסיטואציה של ; עבור, אל, לכבוד, בשביל, למע 2 prep. לרשות, לאחריות, לבעלות, לשליטת , לחזקת , לזכות, לטיפול , לפיקוח, למרות, ע 3 prep. על יד, אצל, סמוך ל , בסמוך, קרוב ל , מצוי בקרבת , בקרבת , לא רחוק,… …   אוצר עברית

  • בא לידי ביטוי — הובע, השתקף , קיבל ביטוי {{}} …   אוצר עברית

  • בא לידי החלטה — גיבש החלטה, החליט סוף סוף, גמר אומר {{}} …   אוצר עברית

  • בא לידי הכרה — נוכח, הסיק לאחר עיון ובדיקה {{}} …   אוצר עברית

  • באו לידי הסכם — הסכימו, קיבלו החלטה {{}} …   אוצר עברית

  • הבאה לידי אבסורד — הוכחת משפט ע י שימוש במשפט הנוגד אותו, הבאה לסתירה הגיונית {{}} …   אוצר עברית

  • הביא אותו לידי ניסיון — ניסה אותו, העמיד אותו בפני מצב בעייתי מבחינה מוסרית {{}} …   אוצר עברית

  • הביא לידי גמר — סיים, שם קץ, השלים, כילה {{}} …   אוצר עברית

  • הביא לידי- — גרם ל , עורר את {{}} …   אוצר עברית

  • הגיע לידי- — הגיע למצב של , הגיע לכלל {{}} …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.