בא לידי ביטוי

הובע, השתקף , קיבל ביטוי {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • בטא — 1 v. הובע, בא לידי ביטוי, השתקף, זכה לביטוי; נהגה, נאמר, הוגד, הוצא מן הפה, הושמע, נוס 2 v. להביע את עצמו, להתנסח, לומר את דבר 3 v. להביע, לתת ביטוי, לשקף, לשמש כלי ביטוי; להגות, להוציא מלים, להשמיע, להגיד, לומר, לנס 4 v. להיות מובע, להשתקף, לקבל …   אוצר עברית

  • אלימות מילולית — תוקפנות הבאה לידי ביטוי במלל בלבד ולא באופן פיסי {{}} …   אוצר עברית

  • גל קול — הפרעה הבאה לידי ביטוי בשינוי לחץ האוויר וצפיפותו {{}} …   אוצר עברית

  • גלם — 1 adj. חומר טבעי, חומר גס, לא מעובד, נא, לא מבושל, לא מוכן, לא מזוקק, לא מתורב 2 v. הוצג, שוחק; עוצב, גובש, נקבע, קיבל צורה; הומחש, מוצה, הובע, בוטא, הוכל, נכלל, הוגש 3 v. לבוא לידי ביטוי, להתבטא, להתגבש, להתעצב, להיעשות מוחשי, להפוך לגשמי, ללבוש …   אוצר עברית

  • גן דומיננטי — גן הנושא תכונה שתבוא לידי ביטוי גם כשהגן של המין השני אינו נושא אותה {{}} …   אוצר עברית

  • גן רצסיבי — גן שאינו דומיננטי, גן הנושא תכונה שיש סיכוי כי תבוא לידי ביטוי רק אם גם המין השני נושא אותו {{}} …   אוצר עברית

  • הסכמה בשתיקה — הסכמה הבאה לידי ביטוי דרך אי תגובה ולא דרך אמירת כן {{}} …   אוצר עברית

  • התגלמות — הבאה לידי ביטוי, התבטאות; התגבשות, התעצבות, היעשות מוחשי, לבישת צורה; הפיכה לגול …   אוצר עברית

  • לא עצר ברגשותיו — חשף את רגשותיו, נתן לרגשותיו לבוא לידי ביטוי {{}} …   אוצר עברית

  • סקסומניה — פעילות מינית חריגה מתוך שינה (עשויה לבוא לידי ביטוי באוננות, השמעת אנחות וגניחות או ניסיון לבצע אקטים מיניים בבני הזוג, מגיפופים ועד מין אוראלי ואף יחסי מין בכפייה והכל מתוך שינה) …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.