בא לביקור

הגיע כדי לבקר, סר, קפץ לביקור {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • קפץ לביקור — הגיע לביקור קצר, בא לביקור חטוף {{}} …   אוצר עברית

  • Hossein Derakhshan — (Persian: حسين درخشان; born January 7, 1975), also known as Hoder, is an Iranian blogger. He is credited with starting the blogging revolution in Iran[1] and is called the father of Persian blogging by many journalists …   Wikipedia

  • אורח — 1 דרך, נתיב, שביל, מסלול, קו; צורה, אופן, שיטה, סגנון, נוהג, התנהגות, טבע, נוהל, מנהג, מהלך, מיד 2 מתארח, מבקר, הבא לביקור, מוזמן, קרוא, תייר, סייר, תושב ארעי, המזדמן למקום, לא תושב קב …   אוצר עברית

  • אורחת — מתארח, מבקר, הבא לביקור, מוזמן, קרוא, תייר, סייר, תושב ארעי, המזדמן למקום, לא תושב קב …   אוצר עברית

  • ביקור אבלים — הגעה לביקור בבית הנפטר בכדי להראות השתתפות בצער משפחתו {{}} …   אוצר עברית

  • בקח — ביקור חולים, ביאה אל חולה, הגעה לביקור אצל חולה, הגעה על מנת לראות את החול …   אוצר עברית

  • בקר — 1 n. מבקר, מפקח, אינספקטור, משגיח, אחראי, מותח ביקורת, מכוון, עורך בקר 2 v. לבוא לביקור, לסור, לקפוץ, להתארח, להגיע אל 3 v. למתוח ביקורת, להעריך; לבחון, לבדוק, לבצע בקרה; לבדוק את ספרי החשבונות של עצמאי/חבר 4 v. נבדק, נבחן, הועמד לביקורת, הוערך,… …   אוצר עברית

  • מבקר — 1 n. אורח, בא לביקור, מוזמן; מי שמעביר ביקור 2 בוחן, בודק, מעיר, מעריך, סוקר, מותח ביקורת; מבצע בקרה, מרסן, מגביל, תוחם; מפקח, פק …   אוצר עברית

  • ניחום אבלים — הגעה לביקור בבית הנפטר בכדי להראות השתתפות בצער משפחתו {{}} …   אוצר עברית

  • נתן קפיצה — הגיע לביקור חטוף, ניגש לרגע; התקדם בבת אחת {{}} …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.