בא בתור

מי שעומד אחרי זה שנכנס, האדם שתורו הגיע {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

 • בתור אינדיקציה — כאינדיקטור, כאבן בוחן, בתור בדיקה …   אוצר עברית

 • בתור הסבר — כפרשנות, בתור ביאור, כהנמקה …   אוצר עברית

 • בתור מסגרת — כמסגרת, כשלד, בתור תבנית …   אוצר עברית

 • בתור שכזה — כ , בתור , לכשעצמו {{}} …   אוצר עברית

 • בתור — 1 prep. בבחינת, בתורת, בצורת, כ , כמו, כמות, כפ 2 חיתוך, פיצוח, ביתוק, בקיעה, שיסוע, קיצוץ, כריתה, פריסה, פיצול, פילו …   אוצר עברית

 • בתור אופציה — ברשות, עפ י בחירה, כאופציה נוספת {{}} …   אוצר עברית

 • בתור אנטיקליימקס — כגורם מחליש רושם …   אוצר עברית

 • בתור אקסיומה — אקסיומטי, בצורה ודאית שאין צורך להוכיחה …   אוצר עברית

 • בתור בדיחה — בצחוק, לא ברצינות, בבדיחות הדעת {{}} …   אוצר עברית

 • בתור הבהרה — באופן שיש בו כדי להבהיר את הדברים, כביאור, כהארה …   אוצר עברית

 • בתור הדיוט — כמי שאינו מומחה בתחום …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.