בא במגע עם-

היה בקשר עם-, התראה עם- {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • בא במגע — התקשר, יצר קשר, קיים מגעים {{}} …   אוצר עברית

  • מחלות המועברות במגע מיני — מחלות שנדבקים בהן עקב קיום יחסי מין {{}} …   אוצר עברית

  • בנגיעה קלה — במגע קליל, ברפרוף, בעדינות …   אוצר עברית

  • פגש — 1 v. הובא למפגש, הובא לידי פגישה, זומן, הובא במגע, נערכה היכרות בינו לבין , הובא יחד עם ; שודך, הוצמד, קושר, חוב 2 v. להביא למפגש, לגרום לפגישה, להביא יחד, להכיר בין, לזמן יחד, להביא למגע, לערוך היכרות, להביא להתראות, להועיד, לכנס, לקבץ; לשדך,… …   אוצר עברית

  • גע — 1 v. לבוא, להתקרב, להיכנס, להופיע, להימצא; להתרחש, להתקיים, לקרות; לנבוע; להשיג; לגרום למג 2 v. לגעת, לבוא במגע, למשש, למשמש, לשים יד, לשלוח יד, לקרב מאוד, לחוש בידיים; לנשק, להשיק, לגבול, להיות סמוך ל ; לפגוע, להרע; לעסוק ב , להתייחס, להשתייך,… …   אוצר עברית

  • שק — 1 v. הורד למים לראשונה (כלי שיט) , הוטבל לראשונה, הוטל למים להפלגת בכורה, הוש 2 v. להוריד ספינה לראשונה למים, להטביל לראשונה, לזרוק למים להפלגת בכורה, להשי 3 v. להתיז מים, לפזר מים, לתת מים, להרוות את האדמה, להזרים מים, להשתמש בממטרות, לבצע השקיה …   אוצר עברית

  • אגנימבריט — טוף מולחם, סלע געשי חומצי מפורר לגרגרים הנוצר כשאפר געשי בא במגע עם הקרקע בעודו חם והגרגרים הפלסטיים מתהדקים ונדבקים זה לז …   אוצר עברית

  • איגנימבריט — טוף מולחם, סלע געשי חומצי מפורר לגרגרים הנוצר כשאפר געשי בא במגע עם הקרקע בעודו חם והגרגרים הפלסטיים מתהדקים ונדבקים זה לז …   אוצר עברית

  • ביצית מופרית — ביצית נקבית שבאה במגע עם תא זרע זכרי ומתחילה להתחלק {{}} …   אוצר עברית

  • חרם — 1 v. לנדות, להרחיק, לאסור מגע, להכריז חרם, לגרש; לעקל, להפקיע, להוציא מרשות הפרט, לקחת בכו 2 v. נודה, הורחק, גורש, הוכרז עליו חרם, נאסר במגע; עוקל, הופקע, הוצא מרשות הפרט, נלקח בכו 3 נידוי, החרמה, איסור; אמברגו, קריאה למלחמה, הכרזה פומבית על הסגר …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.