בא במבוכה

נבוך, התבלבל, לא ידע מה לעשות {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • במבוכה — adv. בהססנות, בביישנות, בחשש, בהצטנעות, בבלבו …   אוצר עברית

  • ביש — 1 adj. רע, לא טוב, גרוע, מזופת, מקולקל, פסול, קלוקל, לא יצלח, הפסד, כישלו 2 v. הוכלם, נגרמה לו בושה, הובא במבוכה, הולבנו פניו, נחשף קלונו ברבים, הועמד במצב מבי 3 v. להלבין פנים, להסב חרפה, להכלים, להביך, להביא במבוכה, להעמיד במצב מביש, לחשוף קלו… …   אוצר עברית

  • בוך — v. היה שרוי במבוכה, התבלבל, בא במבוכה, היה אובד עצות, לא ידע מה לעשות, נכלם, התביי …   אוצר עברית

  • בייש — 1 v. להלבין פנים, להסב חרפה, להכלים, להביך, להביא במבוכה, להעמיד במצב מביש, לחשוף קלו 2 v. לחוש בושה, להיות במבוכה, לעטות כלימה, להיות נבוך, להתבושש, להיות בוש ונכלם, להסמי …   אוצר עברית

  • בלבל — 1 v. בלבלו אותו, הובא במבוכה; עורבב, עורב, סובך, הפך לערבוביה, הובא למצב של אי סדר, התבלג 2 v. לגרום בלבול, להביך, לעשות למבולבל; לערבב מין בשאינו מינו, לגרום אי סדר, לבלגן, לסב 3 v. לחוש בלבול, לבוא במבוכה, להיות אובד עצות, להסתבך; להתערבב,… …   אוצר עברית

  • בביישנות — adv. בהצטנעות, בחששנות, מתוך חוסר ביטחון, במבוכה, תוך היחבאות אל הכלי …   אוצר עברית

  • בבישנות — adv. בהצטנעות, בחששנות, מתוך חוסר ביטחון, במבוכה, תוך היחבאות אל הכלי …   אוצר עברית

  • בהיסוס — adv. בהססנות, בספק, בחשדנות, בחוסר החלטיות, בחשש, ללא הכרעה, במבוכה, בביישנו …   אוצר עברית

  • בהסוס — adv. בהססנות, בספק, בחשדנות, בחוסר החלטיות, בחשש, ללא הכרעה, במבוכה, בביישנו …   אוצר עברית

  • בהססנות — adv. בחוסר החלטיות, בהיסוס, בחשש, ללא הכרעה, במבוכה, בביישנו …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.