בא אל אבותיו

מת, נפטר, שבק חיים {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • אבות-אבות-אבותיו — סבי סביו, הדורות הקודמים {{}} …   אוצר עברית

  • נאסף אל אבותיו — מת, נפטר, שבק חיים, גווע, החזיר נשמתו לבורא {{}} …   אוצר עברית

  • קבר אבותיו — אחוזת הקבר המשפחתית, מקום קבורת משפחתו {{}} …   אוצר עברית

  • שכב עם אבותיו — מת, נפטר {{}} …   אוצר עברית

  • הלך בדרך כל הארץ — מת, נפטר, נאסף אל אבותיו, גווע, החזיר נשמתו לבורא {{}} …   אוצר עברית

  • חזר למקורות — אימץ את מסורת אבותיו, חזר למנהגים שאפיינו את הדורות הקודמים {{}} …   אוצר עברית

  • ספרדי טהור — ס ט, יהודי שכל אבותיו נמנו על העדה הספרדית {{}} …   אוצר עברית

  • פני הדור כפני הכלב — דור שמאכזב את מורשת אבותיו, הולך ופוחת הדור, נוער זהב, דור מזוין {{}} …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.