בא

1 adj. סמוך, קרוב, העתיד להיות, שאחרי זה, לאחר מכן, מאוח
2 v. לגרום שיבוא, להכניס, להוליך, להעביר, להוביל, לקרב; להגיש, למסור, לתת, להעניק; להמציא, להשיג; להזעיק, לקרוא; לצטט, להזכיר; לגרום, לחולל, לעור
3 v. להגיע, להופיע, לגשת, להתייצב, לסור, להתקרב, ללכת, לקפוץ; לחזור, לשוב; להיכנס, להימצא, להיות; לפנו
4 v. להתרחש, לקרות, להיות, לחו
5 v. נגרם לו לבוא, הועבר, הובל ; הושם, הוכנס; הוגש, נמסר, ניתן, הוענק; הומצא, הושג; זומן, הוזעק, נקרא, אולץ לבוא; הוזכר, צוט
6 מי שנכנס, מי שהגיע, מבקר, אורח, קרו

אוצר עברית . 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.