בס

1 בית-ספר, מוסד לימודי, בית-לימוד, מוסד להשכלה, מוסד להקניית חינוך, מדרשה, אולפן, אולפנא, בית מדרש, מקום ריכוז לתלמידים, מבנה שלומדים בו, מוסד לרכישת השכלה, סמינ
2 בלי ספק, ללא היסוס, בוודאות, בטח, על בטוח, בבטחה, בביטחון, כמובן, בוודאי, בבירור, אלא מה, ברור מאלי
3 בר-סמכא, בן סמך, שאפשר לסמוך עליו, מומחה, בעל ידיעות מרובות, מקור אמין, סמכות מקצועית, ספציאליסט, ידען, בקי, יודע דבר על בוריו, יודע היט

אוצר עברית . 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.