בח

1 בעל-חוב, חייב, שיש לו חוב, לווה, מי שחייב כסף; מלווה, שנושה חוב, נותן הלוואה, נותן כסף לזמן מוגב
2 בעל-חיים, יצור חי, שאינו צמח, שאינו דומם, חי, נושם; חיה, יצור שאינו אדם, בהמה, עוף, רמ

אוצר עברית . 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.