בד

בית-דין, בית משפט, מקום שיפוט, מקום בוררות, מושב חבר השופטים, ועד דיינים; מוסד שיפוטי לעניינים מקומיים, מוסד שיפוטי לתביעות קטנו

אוצר עברית . 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.