אתם

1 prep. עם, יחד עם, ביחד עם, בשיתוף ע
2 pron. הינכם, נוכחים, גוף שני רבים זכר, עצמכ

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • ומה אתם עשיתם בשביל מדינה? — משפט מחאה ידוע של שמואל פלאטו שרון {{}} …   אוצר עברית

  • הינכם — pron. הנה אתם, הרי אתם, בזה אתם, אתם, אתם אלו, כבודכם, בכבודכם ובעצמכם, אתם כולכם, כולכם, אתם בעצמכם, בעצמכם, הוד מעלתכם, במו ידיכם; אתם נמצאים, זה אתם, אתם פה; האם אתם? …   אוצר עברית

  • הנכם — pron. הנה אתם, הרי אתם, בזה אתם, אתם, אתם אלו, כבודכם, בכבודכם ובעצמכם, אתם כולכם, כולכם, אתם בעצמכם, בעצמכם, הוד מעלתכם, במו ידיכם; אתם נמצאים, זה אתם, אתם פה; האם אתם? …   אוצר עברית

  • כולכם — n. כל אחד ואחד מכם, בלי שאף אחד מאתכם יחסר, ללא חריגים, בלי יוצא מן הכלל, ללא יוצא דופן, כגוף אחד, אתם, הנכם; אתם לגמרי , אתם לחלוטין , כל חלק וחלק שבכם, בגופכם ובנפשכם, בכל מאודכ …   אוצר עברית

  • הסב עמם לסדר — עשה אתם את ליל הסדר, חגג אתם את הפסח {{}} …   אוצר עברית

  • HEBREW LANGUAGE — This entry is arranged according to the following scheme: pre biblical biblical the dead sea scrolls mishnaic medieval modern period A detailed table of contents precedes each section. PRE BIBLICAL nature of the evidence the sources phonology… …   Encyclopedia of Judaism

  • Rav Nachman — Rabbinical Eras Chazal Zugot Tannaim Amoraim Savoraim Geonim Rishonim Acharonim You might be looking for Rebbe Nachman of Breslov. Rav Nachman bar Yaakov (Hebrew: רב נחמן בר יעקב‎; died 320) was a Jewish Talmudist who lived in …   Wikipedia

  • Haran — (hebr.: הרן) ist laut der Bibel der Name eines jüngeren Bruders von Abraham, des Stammvaters Israels. Er wird in der Genealogie Noas erstmals in Gen 11,26 EU erwähnt. Sein Vater hieß demnach Terach, sein zweitälterer Bruder war Nahor. Haran war… …   Deutsch Wikipedia

  • Ivrit — Hebräisch (עברית) Gesprochen in Israel Sprecher 5 Millionen (rund 200.000 in den USA) Linguistische Klassifikation Afroasiatische Sprachen Semitische Sprachen Westsemitische Sprachen …   Deutsch Wikipedia

  • Liste Swadesh De L'hébreu — Liste Swadesh de 207 mots en français et en hébreu. Sommaire 1 Présentation 2 Liste 3 Voir aussi 3.1 Liens internes …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.