אתכם

1 prep. בכם, את נוכחותכם, את האדם שבכם, את אישיותכם, את כולכם, ולא אחרים, את שניכם, את שלושתכ
2 prep. עם, יחד עם, ביחד עם, בשיתוף ע

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • Names of God in Judaism — Part of a series on …   Wikipedia

  • Bereavement in Judaism — Part of a series on …   Wikipedia

  • Mourners of Zion — (Heb. Avelei Tziyon) is a term used to refer to a number of Jewish groups through the ages. The Karaite subsect founded by Daniel al Kumisi in the late ninth century CE. A later Karaite community living in Constantinople in the late Middle Ages.… …   Wikipedia

  • Ivrit — Hebräisch (עברית) Gesprochen in Israel Sprecher 5 Millionen (rund 200.000 in den USA) Linguistische Klassifikation Afroasiatische Sprachen Semitische Sprachen Westsemitische Sprachen …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.