אתיקה

תורת המוסר, תורת המידות, מוסריו

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • אתיקה חברתית — תיאוריה המכירה בכוחה המיוחד של החברה ובצורך להשתייך {{}} …   אוצר עברית

  • אתיקה מדעית — כללי התנהגות ומוסר המחייבים מדענים {{}} …   אוצר עברית

  • אתיקה מקצועית — כללי התנהגות ומוסר המחייבים בעלי מקצועות חופשיים {{}} …   אוצר עברית

  • אתיקה משפטית — כללי התנהגות ומוסר המחייבים עורכי דין {{}} …   אוצר עברית

  • אתיקה עסקית — כללי התנהגות ומוסר המחייבים אנשי עסקים {{}} …   אוצר עברית

  • אתיקה רפואית — כללי התנהגות ומוסר המחייבים רופאים {{}} …   אוצר עברית

  • אתיקה שיפוטית — כללי התנהגות ומוסר המחייבים שופטים ודיינים {{}} …   אוצר עברית

  • מוסר — אתיקה, תורת המידות, מידות, מוראל; תוכחה, אזהרה, לקח, גערה, חינוך, תיקון טעויות; עונש, גמו …   אוצר עברית

  • תורת המוסר — אתיקה, ענף פילוסופי העוסק במוסריות {{}} …   אוצר עברית

  • אתי — 1 adj. שיש בו אתיקה, מוסרי, השייך לתורת המידו 2 prep. עם, יחד עם, ביחד עם, בשיתוף ע …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.