אתות

שימוש באותות, סימון, שליחת אותות, מתן אותות ממרחק, קשר אותו

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • Les signes du messie — (hébreu : אתות המשיח Otot hamashia h) est un opuscule médiéval d’eschatologie juive. Rédigé en hébreu, il dévoile en dix étapes les événements sensés devoir se produire à la fin des temps, au moment de la rédemption. Il emprunte des éléments …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.