אשרי

interj. מאושר הוא, ברוך הוא, כל הכבוד ל

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • אשרי האיש אשר — מאושר הוא האיש ש... {{}} …   אוצר עברית

  • אשרי המאמין — מאושר הוא מי שייתן אמון בדבר, מאד קשה להאמין {{}} …   אוצר עברית

  • אשרי יושבי ביתך — מימרה בזכות הישיבה בבית בלי יציאה לבילויים בלתי פוסקים {{}} …   אוצר עברית

  • איוב — אשרי יושבי ביתך, הפסוק הראשון בתפיל …   אוצר עברית

  • MASORAH — This article is arranged according to the following outline: 1. THE TRANSMISSION OF THE BIBLE 1.1. THE SOFERIM 1.2. WRITTEN TRANSMISSION 1.2.1. Methods of Writing 1.2.1.1. THE ORDER OF THE BOOKS 1.2.1.2. SEDARIM AND PARASHIYYOT …   Encyclopedia of Judaism

  • List of Jewish prayers and blessings — Part of a series of articles on Jews and Judaism …   Wikipedia

  • Ashrei — Ashrei, אשרי is a prayer that is recited thrice daily by the observant Jewish population. The prayer is composed of Psalm 145, with a verse each from Psalms 84 and 144 added to the beginning, and a verse from Psalm 115 added to the end. The first …   Wikipedia

  • Псалтирь — Разворот Хлудовской псалтыри (9 век) с изображением сочинителя  царя Давида, играющего на арфе (псалтерии) и побеждающего диких животных и врагов Псалтирь, Псалтырь (от …   Википедия

  • Золотой Иерусалим — Шули Натан, исполнительница еврейских песен «Зол …   Википедия

  • Пс. — Киевская Псалтырь, 1397 г. Псалтирь, Псалтырь (от греч. ψαλτήριον (псалтерион) музыкальный инструмент) библейская книга Ветхого Завета, состоящая из 150 или 151 (в православных греческом и славянском вариантах Библии) песней (псалмов, греч.… …   Википедия

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.