אשראי

קרדיט, הקפה, התחייבות לתשלום, רכישה מבלי לשלם, קבלת סחורה טרם תשלום, זקיפה לחשבו

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • אשראי אפור — אשראי מגורמים מחוץ למערכת הבנקאית בריבית גבוהה מאוד {{}} …   אוצר עברית

  • אשראי בין-לאומי — אשראי ממדינה אחת לאחרת {{}} …   אוצר עברית

  • אשראי בינלאומי — אשראי ממדינה אחת לאחרת {{}} …   אוצר עברית

  • אשראי בלתי חוזר — אשראי בתנאים שלא ניתן לשנותם באורח חד צדדי {{}} …   אוצר עברית

  • אשראי במטח — אשראי הנקוב ביחידת מטבע של מדינה אחרת {{}} …   אוצר עברית

  • אשראי במטבע חוץ — אשראי הנקוב ביחידת מטבע של מדינה אחרת {{}} …   אוצר עברית

  • אשראי חריג — אשראי העולה על סכום האשראי המקסימלי המאושר {{}} …   אוצר עברית

  • אשראי לזמן ארוך — אשראי לתקופה של שלוש שנים לפחות {{}} …   אוצר עברית

  • אשראי לזמן קצר — אשראי לתקופה שאינה עולה על שנה {{}} …   אוצר עברית

  • אשראי ליצוא — אשראי ממשלתי לצורך עידוד היצוא {{}} …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.