אשמה

חטא, פשע, אחריות לדבר-עבירה, עוון, טעות, מגרעת, פגם, פסול, תקל

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • בתחושת אשמה — בהרגשה של אשם, תוך תחושת אחריות לדבר עבירה …   אוצר עברית

  • הטחת אשמה — מציאת שעירים לעזאזל, תליית האשם {{}} …   אוצר עברית

  • הטיל אשמה — האשים, הרשיע, הפליל {{}} …   אוצר עברית

  • התקשורת אשמה — משפט הנאמר כנגד התקשורת, האשמת התקשורת ב ניפוח ידיעות {{}} …   אוצר עברית

  • כובד-אשמה — גודל החטא, אחריות כבדה {{}} …   אוצר עברית

  • כתב-אשמה — טופס רשמי שמפורטים בו הסעיפים על פיהם נתבע הנאשם לדין {{}} …   אוצר עברית

  • נוקה מכל אשמה — זוכה, הוכח שהוא חף מפשע, הוכרה צדקתו, שמו טוהר {{}} …   אוצר עברית

  • רגשי אשמה — נקיפות מצפון, חרטה, צער {{}} …   אוצר עברית

  • אשם — 1 n. מחויב בדין, שהאשימו אותו, שהועלתה נגדו אשמה, שהופלל, שהוטל בו דופי, פושע, אחראי למעש 2 v. הועלתה אשמה נגדו, נטען נגדו, הופלל, הוטל בו דופי, גונה; הורשע, נמצא אשם, חויב בדי 3 v. להיתבע לדין, להיות מופלל, להיות מגונה; להיות מורשע, להימצא אשם,… …   אוצר עברית

  • פלל — 1 v. הפלילו אותו, הוטלה עליו אשמה פלילית, הואשם, הפך לאשם; הלשינו עליו, העידו נגדו, הוסג 2 v. לגרום להפללה, להטיל אשמה פלילית, להאשים, להפוך לאשם, לגלגל אשמה; להלשין, להעיד נגד, להסגי 3 v. להתפלל, לבקש, להתחנן, להפציר, לעמוד לתפילה, לעתור, להעתי… …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.