אש-קודש

אש-תמיד, האש שבערה על המזבח; אקסטזה דתית, פנטיות {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • קודש — קדושה, טהרה, חשיבות דתית, זכות, רוממות, צדיקות, עבודת האל; מקום קדוש, חפץ קדו …   אוצר עברית

  • קודש-הקודשים — פנים בית המקדש; מקום קדוש; סוג של קרבנות שהוקרבו בבית המקדש {{}} …   אוצר עברית

  • קודש-קודשים — בבת עין, ציפור הנפש, דבר אהוב ויקר; מקום קדוש, מקדש {{}} …   אוצר עברית

  • ברית קודש — הברית בין עם ישראל ואלוהיו {{}} …   אוצר עברית

  • דממת-קודש — דממה מוחלטת מתוך יראת כבוד {{}} …   אוצר עברית

  • הדרת-קודש — קדושה, רוממות, התעלות {{}} …   אוצר עברית

  • המבדיל בין קודש לחול — ברכה לאלוהים הנאמרת במוצאי שבת או מוצאי יום טוב {{}} …   אוצר עברית

  • חרדת-קודש — חרדת אלוהים, יראת כבוד, יראת שמים {{}} …   אוצר עברית

  • כל ההכנסות קודש — כל הכסף שייגבה באירוע יחולק {{}} …   אוצר עברית

  • כלי-קודש — האנשים העוסקים בצרכי הדת של הקהילה; כלי פולחן דתיים ששימשו בבית המקדש {{}} …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.