אש תופת

ירי מסיבי, הפגזה כבדה {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • תופת — מוקד, מדורה, שאול, גיהינום; מלכודת, מכשול, פח, מכשלה, מוקש, משוכ …   אוצר עברית

  • כאבי-תופת — כאב חזק ביותר, ייסורי תופת {{}} …   אוצר עברית

  • ייסורי-תופת — עינויים, סבל, שבעה מדורי גיהינום {{}} …   אוצר עברית

  • מכונית-תופת — מכונית ממולכדת, מכונית הנושאת חומרי נפץ ומיועדת להתפוצץ {{}} …   אוצר עברית

  • Tophet — For the sacred precinct of Carthage with that name, see Carthage. Tophet or Topheth (Hebrew:תופת ha tōpheth) is believed to be a location in Jerusalem, in the Valley of Hinnom, where the Canaanites sacrificed children to the god Moloch by burning …   Wikipedia

  • Battle of Karameh — Part of the War of Attrition Israeli soldiers deployed during the Battle of Karameh …   Wikipedia

  • Сражение при Карамех — Карамехская битва …   Википедия

  • Тофет — Эта статья слишком короткая. Пожалуйста, дополните её ещё хотя бы нескольк …   Википедия

  • Сражение при Караме — Война на истощение Израильские солдаты внутри Караме Дата 21 марта 1 …   Википедия

  • ארץ נשייה — שאול, תופת, צלמוות {{}} …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.