אש קטלנית

אש תופת, אש צולבת, מכת אש {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • ביקורת קטלנית — ביקורת נוקבת, קטילה , ביקורתיות מוגזמת שאינה קונסטרוקטיבית {{}} …   אוצר עברית

  • בצורה קטלנית — בצורה הרסנית, באורח אנוש, בצורה מסוכנת {{}} …   אוצר עברית

  • מגפה קטלנית — מגפה הגורמת למות החולים בה …   אוצר עברית

  • תאונה קטלנית — תאונת דרכים שהסבה אבדות בנפש, תקלה שגרמה להרוגים {{}} …   אוצר עברית

  • Isha katlanit — (Hebrew: אישה קטלנית, literally: lethal/deadly woman ) is a term used in halakha ( Jewish law ) for a married woman who has become a widow twice. Such a woman, it is said, should not marry again, because marrying her carries the risk that her… …   Wikipedia

  • Samson Remote Controlled Weapon Station — The Samson Remote Controlled Weapon Station (RCWS), also known as Katlanit (קטלנית in Hebrew: lethal , female inflection) is a Remote Weapon System that enables a variety of devices to be operated automatically or by remote control, including… …   Wikipedia

  • אנתראקס — n. גחלת, מחלה קטלנית הנגרמת ע י בקטריה רעילה (בה נעשה שימוש בכלי נשק ביולוגים) שבין מאפייניה זיהומים קשים בעור בריאות ובמערכת העיכו …   אוצר עברית

  • ביקורת חריפה — ביקורת נוקבת, קטילה , ביקורת קטלנית, הערכה שלילית קיצונית {{}} …   אוצר עברית

  • ביקורת נוקבת — ביקורת חריפה, ביקורת קטלנית {{}} …   אוצר עברית

  • ביקורת קשה — ביקורת קטלנית, ביקורת נוקבת {{}} …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.