אש לתכלית

אש הנורית אל המטרה לאחר חישובים מתאימים או לאחר אש לטיווח {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • בכדי — 1 conj. למען, בעבור, בשביל, על מנת, במטרה, לתכלית, לצורך, לש 2 {{}}C …   אוצר עברית

  • בעד — prep. עבור, למען, בשביל, לטובת, למטרת, לתכלית; תמורת, חלף, במקום; מתוך, דרך; בגלל, בש …   אוצר עברית

  • בעדה — prep. עבור, למען, בשביל, לטובת, למטרת, לתכלית; תמורת, חלף, במקום; מתוך, דרך; בגלל, בש …   אוצר עברית

  • בעדו — prep. עבור, למען, בשביל, לטובת, למטרת, לתכלית; תמורת, חלף, במקום; מתוך, דרך; בגלל, בש …   אוצר עברית

  • בעדי — prep. עבור, למען, בשביל, לטובת, למטרת, לתכלית; תמורת, חלף, במקום; מתוך, דרך; בגלל, בש …   אוצר עברית

  • בעדך — prep. עבור, למען, בשביל, לטובת, למטרת, לתכלית; תמורת, חלף, במקום; מתוך, דרך; בגלל, בש …   אוצר עברית

  • בעדכם — prep. עבור, למען, בשביל, לטובת, למטרת, לתכלית; תמורת, חלף, במקום; מתוך, דרך; בגלל, בש …   אוצר עברית

  • בעדכן — prep. עבור, למען, בשביל, לטובת, למטרת, לתכלית; תמורת, חלף, במקום; מתוך, דרך; בגלל, בש …   אוצר עברית

  • בעדם — prep. עבור, למען, בשביל, לטובת, למטרת, לתכלית; תמורת, חלף, במקום; מתוך, דרך; בגלל, בש …   אוצר עברית

  • בעדן — prep. עבור, למען, בשביל, לטובת, למטרת, לתכלית; תמורת, חלף, במקום; מתוך, דרך; בגלל, בש …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.