ארמית

שפת הארמים, שפה עתיקה, השפה שהיתה מדוברת בארם, לשון שמית צפוני

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • אר' — ארמית, השפה הארמית {{}}E …   אוצר עברית

  • Samaritan Aramaic language — Infobox Language name=Samaritan Aramaic nativename=ארמית Arāmît , ܐܪܡܝܐ Ārāmāyâ pronunciation=/arɑmiθ/, /arɑmit/, /ɑrɑmɑjɑ/, /ɔrɔmɔjɔ/ region=Israel and Palestinian Authority territories, predominantly in Samaria and Holon. speakers=fewer than… …   Wikipedia

  • Arameen — Araméen Pour les articles homonymes, voir Araméens. Araméen ארמית Arāmît, ܐܪܡܝܐ …   Wikipédia en Français

  • Araméen — Pour les articles homonymes, voir Araméens. Araméen ארמית Arāmît, ܐܪܡܝܐ Oromoyo …   Wikipédia en Français

  • Judéo-araméen — Le judéo araméen (hébreu: ארמית aramit, « araméen ») désigne en linguistique l’ensemble des langues et dialectes araméens parlés par les Juifs. Comme pour beaucoup de langues juives, ces idiomes sont influencés en mesure variable par… …   Wikipédia en Français

  • Langue araméenne — Araméen Pour les articles homonymes, voir Araméens. Araméen ארמית Arāmît, ܐܪܡܝܐ …   Wikipédia en Français

  • Langue du Christ — Araméen Pour les articles homonymes, voir Araméens. Araméen ארמית Arāmît, ܐܪܡܝܐ …   Wikipédia en Français

  • Langue syriaque — Syriaque Syriaque ܣܘܪܝܝܐ [Suryâyâ] Parlée en Irak, Syrie, Liban, Turquie Région Proche Orient Nombre de locuteurs (1.000.000) Classification par famille langues afro asiatiques …   Wikipédia en Français

  • Langues aramaïques — Araméen Pour les articles homonymes, voir Araméens. Araméen ארמית Arāmît, ܐܪܡܝܐ …   Wikipédia en Français

  • Syriaque — ܣܘܪܝܝܐ [Suryoyo] Parlée en Irak, Syrie, Liban, Turquie Région Proche Orient Nombre de locuteurs (3.000.000) Classification par famille …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.