אריתמטי

adj. חשבוני, מתייחס לחישובים, קשור לפעולות חיבור, חיסור, כפל וחילו

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • אוגר אריתמטי — רגיסטר שייעודו אחסון נתונים חשבוניים להגברת קצב ביצוע הפעולות האריתמטיות במחשב {{}} …   אוצר עברית

  • אופרטור אריתמטי — תו המסמן פעולה חשבונית {{}} …   אוצר עברית

  • ביטוי אריתמטי — פסוק בעל משמעות במתמטיקה המורכב מספרות ומאופרטורים חשבוניים {{}} …   אוצר עברית

  • טור אריתמטי — טור חשבוני, רצף מספרי בו כל מספר גדול או קטן מהמספר העוקב לו בגודל קבוע, שורת מספרים שההפרש ביניהם שווה {{}} …   אוצר עברית

  • ממוצע אריתמטי — ערך אמצעי, סכום הפריטים מחולק במספרם {{}} …   אוצר עברית

  • רגיסטר אריתמטי — רגיסטר שייעודו אחסון נתונים חשבוניים להגברת קצב ביצוע הפעולות האריתמטיות במחשב {{}} …   אוצר עברית

  • חשבונאי — 1 adj. שמקורו בחשבון, השייך לחשבון, אריתמטי, מתמט 2 n. מנהל חשבונות, רואה חשבון, חשב, מבקר, מפקח, משגי …   אוצר עברית

  • חשבוני — adj. שמקורו בחשבון, השייך לחשבון, אריתמטי, מתמטי, מספר …   אוצר עברית

  • טור חשבוני — טור אריתמטי, רצף מספרי בו כל מספר גדול או קטן מהמספר העוקב לו בגודל קבוע, שורת מספרים שההפרש ביניהם שווה {{}} …   אוצר עברית

  • פחות — 1 adj. מועט, נופל מ , גרוע, ירוד, תחתון, תחת, כפו 2 adv. מעט מ , במידה קטנה מ , בכמות פחותה; מינוס, חיסור, הפחתה, להחסיר, חסר, פעולה אריתמטי 3 הורדה יזומה של שער החליפין, הפחתה בערך המטבע המקומי; הפחתה, גריעה, חיסור, הקטנה, הנמכ …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.