תשתית

כלל המתקנים הבסיסיים הדרושים ליישוב (מים, חשמל, תחבורה ועוד, האינסטלציה הבסיסית; בסיס, יסוד, תחתית, שורש, אבן-בניין, מסד, קרקע; שכבת קרקע תחתונה, תת-מבנה, מבנה תחתי, שכבת היסו

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • תשתית ארגונית — המערכות הבסיסיות הנדרשות לקיום ארגון {{}} …   אוצר עברית

  • תשתית לקויה — יסודות רעועים; כבישים ישנים ומוזנחים {{}} …   אוצר עברית

  • עבודות תשתית — הנחת יסודות, עבודות קרקע, סלילת כבישים {{}} …   אוצר עברית

  • רשת טלגרף — תשתית הכוללת קווים ומכשירי קליטה ושידור לתקשורת והעברת מברקי טלגרף {{}} …   אוצר עברית

  • רשת תקשורת — תשתית הכוללת קווים ומכשירי קליטה ושידור להעברת מסרים בין מחשבים {{}} …   אוצר עברית

  • רמזר — 1 v. הותקנו בו רמזורים, הוצבו בו רמזורים, הונחה בו תשתית למערכת רמזורים, שופרו סדרי התנועה ב 2 v. להתקין רמזורים, להציב רמזורים, להניח תשתית למערכת רמזורים, לשפר סדרי תנוע …   אוצר עברית

  • אבן-שתייה — יסוד, בסיס, תשתית {{}} …   אוצר עברית

  • אושיה — יסוד, מסד, בסיס, תשתית, עמוד תווך, אבן בניין, כן, עיקר, שור …   אוצר עברית

  • אלף-בית — מערכת כל האותיות בלשון; בסיס, תשתית, מערכת כללים …   אוצר עברית

  • יסוד — 1 אלמנט (כימיה) , חומר כימי טהור, מרכיב בסיס 2 כינון, ביסוס, התקנה, בנייה, הקמה, יצירה, הנחת אושיות, הנחת מס 3 מקור, ראשית, מוצא, שורש; בסיס, תשתית, אושיה, מסד, כן, עמוד תווך, אבן בניין, קרקע; עיק …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.