תנופה

1 הנפה, הרמה, העלאה, טלטול; הסתערות, התקפה, דחיפה, מרץ, כוח, אנרגי
2 מומנטום (מכונות)

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • גלגל-תנופה — אופן גדול במנוע שתפקידו להעביר תנופה לגלגלים הקטנים {{}} …   אוצר עברית

  • אפנון-תנופה — שידור של קול או תמונה כך שתדירות הגל היא אחידה ואילו עצמת גלי האותות משתנה {{}} …   אוצר עברית

  • מלחמת-תנופה — מלחמה לצורך התקפה ולא להגנה {{}} …   אוצר עברית

  • תפס תנופה — צבר מהירות, האיץ, תפס שוונג {{}} …   אוצר עברית

  • הינף — הנפה, תנופה, נפנוף, הרמה בתנופה, הגבהה; התנדנדות, טלטול, נדנוד, הזז …   אוצר עברית

  • הנף — הנפה, תנופה, נפנוף, הרמה בתנופה, הגבהה; התנדנדות, טלטול, נדנוד, הזז …   אוצר עברית

  • הנפה — הנפה, תנופה, נפנוף, הרמה בתנופה, הגבהה; התנדנדות, טלטול, נדנוד, הזז …   אוצר עברית

  • העלאה — 1 הרמה, הגבהה, הנפה, תנופה; עלייה בדרגה, קידום; הבאת עולה לארץ, הבאת מהגר מהגול 2 עלייה בסכום, עלייה במחיר; הגברה, רוממות, הגדלה; הדלקה, הצתה, הבערה, שלהו …   אוצר עברית

  • מומנטום — תנע, מתקף, מכפלת המסה במהירות, מכפלת הכוח בזמן; תנופה, כוח מניע, התמד …   אוצר עברית

  • פול גז — נסיעה במהירות מרבית; מקסימום אנרגיה, הרבה תנופה {{}} …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.