ארהק

1 ארון הקודש, ארון הקדושה, ארון הברית, הארון בבתי-הכנסת בו שמורים ספרי התור
2 ארץ הקודש, ארצנו הקדושה, ארץ ישראל, ישראל, מדינת ישראל, ארץ הצבי, ציו

אוצר עברית . 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.