ארגעה

הרגעה, פורקן, אתנחתא, נינוחות, רגיעה, רוגע, יישוב הדעת, ניחותא, שאננות, שיכוך, הקלה, השקטת כאבי

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • אות ארגעה — קול של צופר או סירנה המושמע לציון רגיעה {{}} …   אוצר עברית

  • צפירת ארגעה — צופר המודיע על סיום מצב הכוננות, הודעה שאפשר לצאת מהמקלטים {{}} …   אוצר עברית

  • Civil defense in Israel — deals with a variety of military and terrorist threats to the civilian population, which have included concealed bombs such as suicide bombings and car bombs, projectiles such as missiles, rockets and mortars, and hijacking of aircraft, buses and …   Wikipedia

  • הנחה — 1 הפחתה במחיר, הורדה, הפחתה, הקטנה, צמצום, החזר, ניכוי, ניכיון; מנוחה, הקלה, ארגעה, פורק 2 ירושה, מורשה, תורשה, עיזבון, נחלה, נכסי המת; מינוח, קביעת מונחים, מתן משמעות למיל 3 שימה, מיקום, שיבוץ; השערה, היפותיזה, הסבר לתופעה, תיאוריה, תזה, אמונה… …   אוצר עברית

  • הקלה — הרגעה, ארגעה, שיכוך, פורקן, רווחה; המעטת כובד, עשיית דבר קל; העלבה, הלבנת פנים, זלזו …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.