ארגומנט

טענה, ויכוח, נימוק, הוכחה, טעם לדבר, ראיה, ביסו

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • טיעון — טענה, ויכוח, ראיה, נימוק, הוכחה, פולמוס, ביסוס, פירוט, ארגומנט, שקלא וטרי …   אוצר עברית

  • טעון — 1 adj. עמוס, מועמס, מוטען, בעל מטען, נושא משא, מלא, גדוש; צריך, חייב, זקוק ל , דורש, נחוץ ל 2 טענה, ויכוח, ראיה, נימוק, הוכחה, פולמוס, ביסוס, פירוט, ארגומנט, שקלא וטרי …   אוצר עברית

  • טענה — נימוק, הוכחה, ראייה, ביסוס, ארגומנט; תביעה, דרישה, בקש …   אוצר עברית

  • נימוק — טיעון, ארגומנט, הסבר, סיבה, טעם, הנמקה, טענה, ראיה, הוכחה, תירו …   אוצר עברית

  • נמוק — טיעון, ארגומנט, הסבר, סיבה, טעם, הנמקה, טענה, ראיה, הוכחה, תירו …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.