ארבע פרשיות

פרשיות שקוראים לאחר פרשת-השבוע בשבתות מיוחדות {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • Arba parashiyot — Les quatre parashiyot (hébreu : ארבע פרשיות arba parashiyot, « quatre sections de lecture ») sont quatre sections de lecture spéciales, lues après la section hebdomadaire entre le chabbat précédant la néoménie d’adar (au cours… …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.