תו מסחרי

מותג, סמל של היצרן {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

 • מסחרי — adj. של המסחר, עוזר למסחר, קשור למכירה ולקנייה, עסקי, עסקני, כלכלי, ביצוע …   אוצר עברית

 • סוד מסחרי — סוד הקשור לייצורו של מוצר מסחרי {{}} …   אוצר עברית

 • אשראי מסחרי — הלוואה כספית מגורם עסקי אחד למשנהו; הסכמה של ספק לדחיית תשלום של לקוח {{}} …   אוצר עברית

 • באופן מסחרי — בצורה עסקית, בצורה כלכלית {{}} …   אוצר עברית

 • בנק מסחרי — מוסד פיננסי השומר על כספי לקוחותיו ומעניק להם הלוואות ושירותי בנק אחרים {{}} …   אוצר עברית

 • גירעון מסחרי — הפרש בין שווי סחורות המיובאות אל מדינה לשווי סחורות המיוצאות ממנה {{}} …   אוצר עברית

 • הסכם מסחרי — הסכם בנוגע לתנועת סחורות, הסכם סחר {{}} …   אוצר עברית

 • חשבון מסחרי — חשבון בנק שבעליו הוא עסק, חשבון עסקי {{}} …   אוצר עברית

 • לא מסחרי — S{{}} …   אוצר עברית

 • מאזן מסחרי — הפער בין שווי הסחורות המיוצאות ממדינה לשווי הסחורות המיובאות אליה {{}} …   אוצר עברית

 • מאזן מסחרי אקטיבי — מאזן שלפיו ההכנסות רבות מההוצאות {{}} …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.