שק

1 v. הורד למים לראשונה (כלי שיט) , הוטבל לראשונה, הוטל למים להפלגת בכורה, הוש
2 v. להוריד ספינה לראשונה למים, להטביל לראשונה, לזרוק למים להפלגת בכורה, להשי
3 v. להתיז מים, לפזר מים, לתת מים, להרוות את האדמה, להזרים מים, להשתמש בממטרות, לבצע השקיה, להרטיב, לשטוף, להמטיר; לתת לשתות, לתת שתייה, להגיש משקה, לשבור צימאון, למנוע צמא, להגמיא, להגמיע, לשכ
4 v. לנשק, לתת נשיקה, להרעיף נשיקות, לגעת בשפתיים, להצמיד שפתיים ל-; לגבול, להשיק, להיות סמוך מאד, היה קרוב מאוד, להיות דבוק, להיות צמוד, להיות בשכנות; לבוא במגע, לגעת קלות, ללחך, ללחוך, ללט
5 v. לקרב, להביא במגע, להצמיד, לחבר, לגרום שידבק; לנגוע, להיות דבוק, להיצמד, לגבול בנקודה, לנשו
6 v. סופקו לו מים, הורווה, הורטב, המטירו עליו מים, קיבל מי השקיה, הותזו עליו מים מממטרות, נשטף; נתנו לו לשתות, קיבל שתייה, הגישו לו משקה, שברו את צימאונ
7 המחאה, צ'ק, שטר, חשבון, חשבוני
8 תיק, אמתחת, שקית גדולה, יריעת בד לאחסון, תרמיל, כיס גדול עשוי ארי

אוצר עברית . 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.