אקטוארי

adj. שמקורו בחישובי ביטוח, הקשור בחישובי ביטוח, של אקטואריה, שמקורו בסטטיסטיקה של ביטו

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • גירעון אקטוארי — הפרש בין ההוצאות הצפויות להכנסות הצפויות בתחום הביטוח וקופות הגמל {{}} …   אוצר עברית

  • מצב אקטוארי — כדאיות הביטוח, מצב שמקורו בסטטיסטיקה של ביטוח {{}} …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.