אקטואליות

ממשות, שייכות לענייני ההווה, נוכחיות, ממשיות, מציאותיות, עכשוויו

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • ממשות — אקטואליות, עובדתיות, מציאות, אמת, אמיתיות, נכונות, חומריות, תוכן, ישות, מוחשיות, קונקרטיו …   אוצר עברית

  • ממשיות — אקטואליות, עובדתיות, מציאות, אמת, אמיתיות, נכונות, חומריות, תוכן, ישות, מוחשיות, קונקרטיו …   אוצר עברית

  • אקטואליזציה — הפיכה לאקטואלי, עכשוו, מתן אקטואליות לדבר, הדגשת הצד האקטואלי, מימוש, תיאור דברים בזמנים שונים כאילו הם בהווה, לימוד מהעבר להוו …   אוצר עברית

  • אקטואליזצייה — הפיכה לאקטואלי, עכשוו, מתן אקטואליות לדבר, הדגשת הצד האקטואלי, מימוש, תיאור דברים בזמנים שונים כאילו הם בהווה, לימוד מהעבר להוו …   אוצר עברית

  • עיכשוו — אקטואליזציה, הפיכה לאקטואלי, מתן אקטואליות לדבר, הדגשת הצד האקטואלי, מימוש, תיאור דברים בזמנים שונים כאילו הם בהווה, לימוד מהעבר להוו …   אוצר עברית

  • עכשוו — אקטואליזציה, הפיכה לאקטואלי, מתן אקטואליות לדבר, הדגשת הצד האקטואלי, מימוש, תיאור דברים בזמנים שונים כאילו הם בהווה, לימוד מהעבר להוו …   אוצר עברית

  • עכשוויות — עדכנות, נוכחיות, חדשנות, מציאותיות, אקטואליות, מודרניזצי …   אוצר עברית

  • עכשויות — עדכנות, נוכחיות, חדשנות, מציאותיות, אקטואליות, מודרניזצי …   אוצר עברית

  • רפורטר — n. כתב, מודיע, מדווח, מביא לעיתון ידיעות אקטואליות, מעביר דיווחים מהמתרחש בשט …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.