אקטואלי

adj. אמיתי, ממשי, מציאותי, עכשווי, נוכחי, דבר בעיתו, העומד על הפרק, מענייני היום, רלוונט

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • לא אקטואלי — כבר לא רלוונטי {{}} …   אוצר עברית

  • באופן לא רלוונטי — לא נוגע, לא קשור, לא שייך, לא אקטואלי …   אוצר עברית

  • בצורה לא רלוונטית — לא נוגע, לא קשור, לא שייך, לא אקטואלי …   אוצר עברית

  • בתוקף — adv. רלוונטי, אקטואלי, שעדיין חל, לא הסתיים; ביציבות, באיתנות, בנוקשות, בחומרה, בחוז …   אוצר עברית

  • ממשי — adj. אקטואלי, עובדתי, מציאותי, אמיתי, ודאי, נכון, בטוח, יש, מוחשי, קונקרטי, קיים, מוכח, גשמ …   אוצר עברית

  • עכשווי — adj. עדכני, נוכחי, חדיש, חדשני, אפנתי, מציאותי, בן זמננו, של ההווה, במודה, אקטואלי, מודרנ …   אוצר עברית

  • עכשוי — adj. עדכני, נוכחי, חדיש, חדשני, אפנתי, מציאותי, בן זמננו, של ההווה, במודה, אקטואלי, מודרנ …   אוצר עברית

  • על סדר היום — תכנית הפעולה להיום, נושאים שיידונו, נושא אקטואלי, שוטף {{}} …   אוצר עברית

  • על-הפרק — שוטף, אקטואלי {{}} …   אוצר עברית

  • עלה מן האוב — עניין נשכח ששב להיות אקטואלי {{}} …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.