שיערוך

הערכה מחדש, אומדן מחודש, אמידה, שומה, שמאו

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • שיערוך נכסים — אמידת שווי מעודכן של נכסים {{}} …   אוצר עברית

  • קרן שיערוך — תת סעיף במאזן הנובע משיערוך נכסי העסק (בחשבונאות) {{}} …   אוצר עברית

  • הערכה מחדש — קביעת אומדן מעודכן, הערכה נוספת, שיערוך {{}} …   אוצר עברית

  • ערך מתוקן — השווי המעודכן לאחר שיערוך {{}} …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.