אצר

1 v. לאסוף, לצבור, לאגור, ללקט, לקבץ, לכנס; לגנוז, לנצור, לחסוך, לשמור, להטמין, לשים באוצ
2 v. להיאסף, להיצבר, להיאגר, להילקט, להיקבץ; להיגנז, להינצר, להישמר, להיחסך, להיטמ

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • טמן בחובו — כלל, אצר בתוכו {{}} …   אוצר עברית

  • נשא בחובו — כלל, אצר בתוכו {{}} …   אוצר עברית

  • צפן בחובו — הסתיר, כלל, אצר בתוכו {{}} …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.