אצילות

אריסטוקרטיה, אצולה, מעמד האצילים, מעמד בעלי ההון; אדנות, עדינות נפש, אדיבו

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • אצילות נפש — עדינות נפש, טוב לב, עידון, נעימות {{}} …   אוצר עברית

  • אריסטוקרטיות — אצילות, היות בעל תכונות של המעמד השליט; השתייכות למעמד האצול …   אוצר עברית

  • Atziluth — Atziluth, or Atzilut (also Olam Atzilut, עולם אצילות, literally World of Emanation), is the highest of four worlds in which exists the Kabbalistic Tree of Life. Yetzirah precedes it. It is known as the World of Emanations. In the Western occult… …   Wikipedia

  • Masseket Azilut — Massekhet Azilut (Hebrew: מסכת אצילות) is an anonymous kabalistic work from the early 14th century, the earliest literary product of the speculative Kabbala which contains the doctrine of the four graduated worlds (a doctrine not contained in the …   Wikipedia

  • אבירות — תכונת האביר, אצילות, גבורה, עוז, אומץ לב; גבריות, אדיבות, יחס כבוד לאישה, נימוסיו …   אוצר עברית

  • אצולה — אריסטוקרטיה, אצילות, מעמד האצילים, מעמד בעלי ההו …   אוצר עברית

  • אצל — 1 prep. לפי, מאת, על ידי, עם, ליד, בסמוך, בקרבת, סמוך ל , במקום שהיה , 2 v. הוענק, ניתן, הועבר, נמסר, הוקנה, הופקד, הופרש; יופה כוחו, הוסמך; הופרש, הושפע, הורעף; הועלה לדרגת אצי 3 v. להוסיף אצילות, להפוך לאצילי, לעדן, לשפר, לטהר, לשכלל, לרומ 4 v …   אוצר עברית

  • בון טון — סגנון נאה, אצילות, דרך ארץ {{}} …   אוצר עברית

  • גבירות — עשירות, אמידות, בעלות על הון; אצילות, כבוד, חשיבו …   אוצר עברית

  • גודל-לבב — אדיבות, אבירות, אצילות {{}} …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.