שומה

1 {{}}C
2 הערכה, אומדן, אומדנה, ערך משוער, שיעור, שמאות, אמידה, קביעת המ
3 כתם, גבשוש, יבלת, בליטה, נקודת-חן שעיר

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • שומה לפי מיטב השפיטה — קביעת גובה המס בידי פקיד השומה לאור הנתונים המצויים בידיו {{}} …   אוצר עברית

  • שומה עליו — הוא חייב, הוא מוכרח {{}} …   אוצר עברית

  • שומה עצמית — קביעת גובה המס על ידי הנישום {{}} …   אוצר עברית

  • בר שומה — ניתן לחייבו בתשלום מס, אפשר לשום אותו {{}} …   אוצר עברית

  • טעון שומה — חייב במס, שיש לשלם עליו מס {{}} …   אוצר עברית

  • פקיד שומה למפעלים גדולים — פקיד מס הכנסה המטפל במפעלים תעשייתיים גדולים {{}} …   אוצר עברית

  • פקיד-שומה — פקיד מס הכנסה {{}} …   אוצר עברית

  • קבע שומה — החליט על גובה המס, קבע אומדן {{}} …   אוצר עברית

  • תיקון שומה — שינוי גובה המס, קביעת אומדן מחודש {{}} …   אוצר עברית

  • תקופת שומה — תקופה הבסיס לחישוב תשלומי המס {{}} …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.