אץ קוצץ

מליצות נבובות, מילים מפוצצות, גבוהה גבוהה {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • Elasar ha-Qallir — (auch: Eleasar Kalir oder Eleazar Kalir; hebr. אלעזר הקליר oder אלעזר בירבי קליר) war ein schulbildender jüdischer liturgischer Dichter (Pajjtan) aus dem Land Israel in byzantinischer Zeit (ca. 6./7. Jahrhundert). Er schrieb zahlreiche Pijjutim,… …   Deutsch Wikipedia

  • PROSODY, HEBREW — This article is a survey of the history of Hebrew poetic forms from the Bible to the present time. The entry is arranged according to the following outline: introduction the variety of formal systems the specific nature of hebrew literary history …   Encyclopedia of Judaism

  • גבל — 1 v. להיות בעל גבול משותף, להיות סמוך, להיות קרוב, להיות נושק, להיות שכן, לגעת בגבו 2 v. להיות כמעט כמו, להיות סמוך, להיות קרוב, להיות גבולי ( גובל בחוצפה ) 3 v. להיות תחום, להיות מוגבל, להיות בעל גבול משותף, להיות מוקף, להיות מגודר, להיות סמו 4… …   אוצר עברית

  • זמר — 1 v. הושר, הושמע בקול רננה, זומרר, בוצע (שיר) ; נזמר, נחתך במזמרה, קוצץ, נכרת, נגזר, קוצ 2 v. לשיר, לרנן, לפצוח בזמר, להשמיע קול זמרה, לזמרר, להתרונ 3 אמן שירה, מומחה בשירה, עוסק בזמ 4 שיר, שירה, רינה, מזמור, פזמון, פיוט, זמירה, מלודיה, מנגינה,… …   אוצר עברית

  • זנב — 1 v. להשתרך, להיגרר, להיסחב, להימשך; לסגוד, להעריץ, ללכת בעקבו 2 v. לפגוע בנחשלים, להשיג את המשתרכים מאחור, לקצץ באחרונים, לגדוע את הזנב, לקצץ קצ 3 v. קוצץ, נגדע, נכרת בקצהו, איבד את קצהו, זנבו ב 4 קצה הגוף, חלק אחורי של עמוד השדרה (בעלי חיים) ;… …   אוצר עברית

  • כסח — 1 v. לכסח, לקצר, לגזום, לקצץ, לקצוץ, לעסוק בכיסוח, להעביר מכסחת דש 2 v. לקצר, לגזום, לקצץ, לקצוץ, לעסוק בכיסוח, להשתמש במכסחת דשא; להכות קשות; לרדת על ; לספר קצוץ, לגלח; להרו 3 v. קוצר, נגזם, קוצץ, עבר כיסוח; הוכה קשות, חטף מכות; הושפל, ירדו עליו …   אוצר עברית

  • מזמרה — מספריים, מספרי ענפים, מכשיר לזמירת ענפים, קוצץ ענפי …   אוצר עברית

  • נך — 1 v. הופחת, קוזז, נגרע, הוחסר, הורד מן הסכום, קוצץ, הופר 2 v. להפחית, לקזז, לגרוע, להחסיר, להוריד מן הסכום, לקצץ, להפרי …   אוצר עברית

  • ערף — 1 v. לשבר את העורף, להתיז את הראש, לכרות ראש, להוריד ראש, לשבור את המפרקת, לקרקף, לקצץ, לגדוע, לקטום, להסיר, לקטו 2 v. נשבר עורפו, רוסק עורפו, הותז ראשו, נכרת ראשו, הורד ראשו, נשברה מפרקתו, נותר ללא ראש, קורקף; קוצץ, נגדע, נקטם, הוסר, נקט …   אוצר עברית

  • צמצם — 1 v. הופחת, הוקטן, קוצץ, הורד, קוצר, ניכו ממנו, כווץ, הובא למינימום, הוגבל, נהגו בו בחיסכו 2 v. להפחית, להקטין, לקצץ, להוריד, לקצר, לנכות, לכווץ, להביא למינימום; לחסוך, להגביל, לקמ 3 v. לנהוג בצמצום, לחסוך, להגביל עצמו, לקמץ בהוצאות; להתרכז;… …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.