אפשרות ביצוע

sss{{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • אפשרות — יכולת לנסות, סבירות, יכולת ביצוע, סיכוי סביר, הסתברו …   אוצר עברית

  • בדיקת היתכנות — בחינה מקדמית של אפשרות ביצוע פרויקט {{}} …   אוצר עברית

  • בדיקת ישימות — בחינה מקדמית של אפשרות ביצוע פרויקט {{}} …   אוצר עברית

  • חוסר ישימות — חוסר אפשרות ביצוע, בעייתיות ביישום …   אוצר עברית

  • חקר היתכנות — בחינה מקדמית של אפשרות ביצוע פרויקט {{}} …   אוצר עברית

  • חקר ישימות — בחינה מקדמית של אפשרות ביצוע פרויקט {{}} …   אוצר עברית

  • אפשר — 1 adv. אפשרי, ייתכן, סביר, בר ביצוע, מקובל, מוסכם, יש אפשרות, מתאפש 2 v. הפך לאפשרי, אושר, הורשה, הותר, ניתנה הרשות לבצעו, קיבל את האוקיי, נעשה בר ביצוע, התמלאו התנאים להתקיימות 3 v. להפוך לאפשרי, להיעשות בר ביצוע, לקבל הרשאה, לקבל את האוקיי,… …   אוצר עברית

  • ביצועיות — אופרציונליות, אפשרות לבצע, מעשיות, אפשריות של ביצוע, אפשרות ההוצאה לפוע …   אוצר עברית

  • בצועיות — אופרציונליות, אפשרות לבצע, מעשיות, אפשריות של ביצוע, אפשרות ההוצאה לפוע …   אוצר עברית

  • קפא — 1 v. הובא לנקודת הקיפאון, קורר, צונן מאוד; הושם בפריזר, נשמר בהקפאה; נאסר לשימוש; קובע, נותר כפי שהוא, נעשה בלתי ניתן לשינוי; נעצר, הופסק, נמנע המשך ביצוע 2 v. להביא לנקודת הקיפאון, לקרר, לצנן מאוד; לשים בפריזר, לשמור בהקפאה; למנוע אפשרות שימוש… …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.