אפשר

1 adv. אפשרי, ייתכן, סביר, בר-ביצוע, מקובל, מוסכם, יש אפשרות, מתאפש
2 v. הפך לאפשרי, אושר, הורשה, הותר, ניתנה הרשות לבצעו, קיבל את האוקיי, נעשה בר-ביצוע, התמלאו התנאים להתקיימות
3 v. להפוך לאפשרי, להיעשות בר-ביצוע, לקבל הרשאה, לקבל את האוקיי, להיות מסוגל להתבצע, להתאים לתנאי
4 v. לתת אפשרות, להפוך לאפשרי, לאשר, להרשות, לתת רשות, להעניק יכולת, להתיר, לתת את האוקיי, לתת, להניח, לא למנוע, לא לעכב, לייפות כוח, לתת מקום ל-, להפוך לבר-ביצוע, לפתוח פתח, להועיל, להקל, לעזו

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.