רץ

1 v. גרמו לו למרוצה, גרמו לו להתרוצצות, הוטרד, הוטרח, נגרם לו ללכת הלוך ושו
2 v. הובא לידי ריצה, נגרם לו לרוץ, זורז; הונס, הוברח, נגרמה מנוסתו, הופץ לכל עב
3 v. הוחש, הובא מהר, הועבר בדחיפות, נשלח במהירות, הובה
4 v. הוסבר בהרצאה, פורט במלואו, ננאם, נאמר, סופר, נמסר לפרטיו, הועבר; נדרש; נתקבל ברצו
5 v. הופעל (תכנית מחשב) , נגרם לו לבצע, בוצע, הוצא לפוע
6 v. היה רצוי, היה אהוב, התקבל בעין יפה, היה אהוד, חשקו בו; נפרע, שולם, סולק, בוצ
7 v. היה שבע רצון, סופק רצונו, הונחה דעתו, מצא חן בעיניו; פויס, שודל בטוב, הורג
8 v. לבצע ריצה, ללכת מהר, להיחפז, למהר, לחוש, להשתתף במירוץ; לנוס, לברוח, להימלט; לרדו
9 v. לגרום למרוצה, לגרום להתרוצצות, להטריד, להטריח, לגרום ללכת הלוך ושו
10 v. להביא לריצה, לגרום לרוץ, לזרז; להניס, להבריח, לגרום למנוסה, לשלח לכל עב
11 v. להחיש, להוליך מהר, להביא מהר, להעביר בדחיפות, לשלוח במהירות, להבהי
12 v. להיפרע, להיות משולם, להיות מסולק, להתבצע; להתפייס, להביע רצון טוב, להיענות, להסכי
13 v. להפעיל תכנית מחשב, להפעיל תכנה, לגרום לביצוע, לבצע, להוציא לפוע
14 v. להציג מועמדות, להיות מועמד ל-, ללכת לבחירות, ללכת להיבח
15 v. להציג מועמדותו של-, להביא כמועמד, להוליך לבחירות, לייצג מועמ
16 v. להשביע את רצון, לספק את רצון, להניח את דעת, למצוא חן; לפייס, להרגיע, לשדל בטוב, לפצו
17 v. להתפייס, להתפשר; להשביע רצון, לספק רצון; להיענות, להיעתר, להישמע, להסכים, לקבל, להשלי
18 v. להתקבל ברצון, להתקבל בעין יפה, להיות רצוי, להישחר, להיחמ
19 v. לחפוץ, לשאוף, לשחור, להשתוקק, להתאוות, לחשוק, להיות מעוניין, להרגיש צורך, לבקש, לחמוד; לקבל ברצון, להשלים עם, להתענג על; לאהוב, לאהוד, לחבב; לפצות, לשלם פיצויים, להחזיר חו
20 v. למלא את רצון התובע, לרצות, לפרוע, לשלם, לסלק, להעביר, לבצע; לספור, למנו
21 v. לעשות הרצה, הורגל, הושגר, הוכנס לפעולה, הוכנס לשגרה, הופעל לניסיו
22 v. לעשות הרצה, להרגיל, להשגיר, להרגיל מכונה חדשה לפעולה, להכניס לשגרה, להפעיל לניסיו
23 v. לפרוע, לשלם, לסלק, לבצע (עונש, מאסר) , לשבת (במאסר) , להעבי
24 v. לתת הרצאה, לשאת דברים, לנאום, לדבר בפני קהל, להעביר שיעור, לשוחח, לספר, לפרט דברים, להסביר, להציע עניין; לדרוש, להטיף, להוכי
25 כלי שחמ
26 שליח מהיר, בלדר, שליח בריצה; אצן, קל-רגליים, ספורטאי העוסק בריצ

אוצר עברית . 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.