אפלולית

ערפיליות, חשיכה, אפלה, עלט

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • אפילה — חושך, חשיכה, כהות, עלטה, קדרות, שחור, אופל, אפלולית, אישון ליל, דמדומי …   אוצר עברית

  • אפלה — חושך, חשיכה, כהות, עלטה, קדרות, שחור, אופל, אפלולית, אישון ליל, דמדומי …   אוצר עברית

  • אפלות — חושך, חשיכה, כהות, עלטה, קדרות, שחור, אופל, אפלולית, אישון ליל, דמדומי …   אוצר עברית

  • אפרורית — בנאליות, נדושות, שכיחות, שגרתיות, נביבות, ריקנות, פשטות, סתמיות; צבע אפור, אפלולית, חוש …   אוצר עברית

  • דימדום — בין הערביים, מעבר בין יום ללילה, בין השמשות, זמן מעבר, אור קלוש ; נצנוץ; טשטוש, ערפול, אפלולית, חוסר בהירו …   אוצר עברית

  • דמדום — בין הערביים, מעבר בין יום ללילה, בין השמשות, זמן מעבר, אור קלוש ; נצנוץ; טשטוש, ערפול, אפלולית, חוסר בהירו …   אוצר עברית

  • חושך — חשיכה, אפילה, עלטה, אופל, כהות, קדרות, אפלולית, שחור, ליל …   אוצר עברית

  • חושכו — חשיכה, אפילה, עלטה, אופל, כהות, קדרות, אפלולית, שחור, לילה; בערות, ריאקצי …   אוצר עברית

  • חשיכה — חושך, אפילה, עלטה, אופל, כהות, קדרות, אפלולית, שחור, לילה; בערות, ריאקצי …   אוצר עברית

  • חשכה — חושך, אפילה, עלטה, אופל, כהות, קדרות, אפלולית, שחור, לילה; בערות, ריאקצי …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.