אפיק נחל

ערוץ נחל, יובל {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • אפיק — 1 מסלול, כיוון, נתיב, זרימה, כיוון זרימה; ערוץ, ערוץ צפייה, ערוץ שידו 2 ערוץ, יובל, פלג נחל, קרקעית הנחל, תעלה; זרם אוויר (מטאורולוגיה) …   אוצר עברית

  • נחל — 1 v. הוקנה, הוענק, ניתן, הועבר, נמסר; הועבר בירושה, נמסר כעיזבון, ניתן כנחלה; נגרם, הוס 2 v. להקנות, להעביר, להאציל, לתת, להעניק, ללמד; להוריש, לצוות ל ; לגרום, לחולל, להביא ל , להס 3 v. להתיישב, להיאחז בקרקע, להקים יישוב, להקים התנחלות, להשתכן,… …   אוצר עברית

  • ואדי — נחל, אפיק, גיא, נחל אכזב, עמ …   אוצר עברית

  • ערוץ — 1 מסלול, נתיב, דרך, כביש, שביל, מסילה, כיוון, מגמ 2 נחל, גיא, ואדי, אפיק, עמק צר, קניון, נקיק, חרי 3 קו תקשורת, צינור תקשורת, אפיק תקשורת, תחנה (במכשירי קליטה) …   אוצר עברית

  • נהר — 1 v. לבוא בהמוניו, לזרום, להימשך, להתקדם בכיוון , להתקהל, להצטופף, להידחק, למלא בהמוניו, להתנקז אל 2 נחל גדול ורחב, אפיק מים הזורמים אל הים, זרם, שטף, קילוח, פלג, ערוץ; כמות גדולה, שפ …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.