אפולוגטיקה

הגנה, לימוד סנגוריה, סנגור, דברי הצטדקות, דברי התגוננות, דברי התנצלות, ניסיון להצדי

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • אפולוגטי — adj. של אפולוגטיקה, של סנגוריה, של צידוק, של הגנ …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.