אפוטרופסות

שמירה, אחריות, נתינת חסות, אחריות על ילדי אחרים, אחריות על נכסי אחרי

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • כתב אפוטרופסות — מסמך הממנה אפוטרופוס {{}} …   אוצר עברית

  • צו אפוטרופסות — הוראה של בית המשפט למסור ילד לידי אפוטרופוס {{}} …   אוצר עברית

  • חזקה — 1 אחיזה, תפיסה, זכות, בעלות, החזקה, אפוטרופסות, פטרונות, שכירה, חכיר 2 כוח, עצמה, חוסן, עוז, אומץ, תוקף, כושר, און, נחישות, גבור 3 מכפלת מספר בעצמו (מתמטיקה) …   אוצר עברית

  • חסות — הגנה, מסתור, מקלט, מחסה; פטרונות, אפוטרופסות, תמיכה, מימון, החזקה, אחריו …   אוצר עברית

  • מישמורת — השגחה, אחזקה, פיקוח, אפוטרופסות, שמיר …   אוצר עברית

  • מישמרת — משך זמן קצוב שקבוצת אנשים עסוקה בו; עמדה, עמדת השומר, מקום המצפה, מקום תצפית, מקום צפייה; השגחה, אפוטרופסות, שמירה, הפקדה לתקופה קצובה; קבוצת אנשים שתפקידה לשמו …   אוצר עברית

  • משמורת — השגחה, אחזקה, פיקוח, אפוטרופסות, שמיר …   אוצר עברית

  • משמרת — משך זמן קצוב שקבוצת אנשים עסוקה בו; עמדה, עמדת השומר, מקום המצפה, מקום תצפית, מקום צפייה; השגחה, אפוטרופסות, שמירה, הפקדה לתקופה קצובה; קבוצת אנשים שתפקידה לשמו …   אוצר עברית

  • נאמנות — מהימנות, אמון, אמונים, שמירת אמונים, מסירות, חברות; אפוטרופסות, אחריות, ייפוי כוח, פיקו …   אוצר עברית

  • סנדקאות — תפקיד הסנדק, החזקת הנימול; לקיחה תחת חסות, אימוץ, אחריות, אפוטרופסות, מימו …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.