אפוטרופוס

n. ממונה, שומר, אחראי, נותן חסות, אחראי על ילדי אחרים, אחראי על נכסי אחרי

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • שמשמש אפוטרופוס — מאמץ, אומן …   אוצר עברית

  • אב — 1 n. החודש האחד עשר בלוח השנה העברי, החודש שאחרי תמוז, החודש שלפני אלו 2 אבא, הזכר בהורים, הורה, מוליד; פטרון, תומך, אפוטרופוס; ראש שושלת; יוזם, ממציא, מייס 3 אבא, הזכר בהורים, הורה, מוליד; פטרון, תומך, אפוטרופוס; ראש שושלת; כומר, פטריארך, ראש… …   אוצר עברית

  • אביהו — אבא, הזכר בהורים, הורה, מוליד; פטרון, תומך, אפוטרופוס; ראש שושלת; כומר, פטריארך, ראש הכנסייה; יוזם, ממציא, מייסד; אלוהי …   אוצר עברית

  • אפוטרופסי — adj. של אפוטרופוס, הקשור לאפוטרופוס, המבוסס על אפוטרופסו …   אוצר עברית

  • חונך — n. אומן, מדריך, משגיח, אפוטרופוס, פטרון, מנחה, מלמד, מטפל, ממונה, אחראי, נותן חסות; פותח רשמי …   אוצר עברית

  • כתב אפוטרופסות — מסמך הממנה אפוטרופוס {{}} …   אוצר עברית

  • מאמץ — 1 adj. קשה, דורש התאמצות, מעייף, מלאה, מתיש, מוגיע, שוח 2 n. אפוטרופוס, מי שלוקח תחת חסותו ילד זר, אומ 3 התאמצות, אימוץ, ניסיון, השתדלות, ריכוז הכוח, הפעלת כוח, עמל רב, עבודה קשה, מתח, לח …   אוצר עברית

  • ממון — 1 אחראי, מופקד, בעל תפקיד, בעל אחריות, שקיבל תפקיד מסוים; אפוטרופוס, פורש חסות, נותן חסו 2 כלכול, תמיכה, קיום, דאגה, אחזקה, מזונות, השקעה, סעד כלכלי, סיפוק אמצעים, סיפוק צרכי 3 רכוש, הון, כסף, אוצר, נכסים, קניין, נחלה, עושר, שפע, בעלות, קפיט …   אוצר עברית

  • ממונה — 1 n. אחראי, מופקד, בעל תפקיד, בעל אחריות, שקיבל תפקיד מסוים; אפוטרופוס, פורש חסות, נותן חסו 2 חג של יהודים יוצאי מרוקו, חגיגה ומשתה בסיום חג הפס …   אוצר עברית

  • סנדק — n. מי שמחזיק את הנימול; לוקח תחת חסותו, מאמץ, אחראי, אפוטרופוס, ספונסור, מממן, תומ …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.