קשר אמיץ

קשר הדוק, קשר שקשה להתירו, חברות {{}}

אוצר עברית . 2013.

Look at other dictionaries:

  • קשר-דם — קשר בין בני אותה משפחה, קרבת דם; קשר אמיץ, ברית דמים {{}} …   אוצר עברית

  • קשר של קיימא — קשר אמיץ, ברית עולם, ברית מלח {{}} …   אוצר עברית

  • אחוה — אהבת אחים, ברית, ידידות, רעות, חברות, קשר אמיץ, שותפות גורל; אגודה, מועדון, חוג, מסד …   אוצר עברית

  • אחווה — אהבת אחים, ברית, ידידות, רעות, חברות, קשר אמיץ, שותפות גורל; אגודה, מועדון, חוג, מסד …   אוצר עברית

  • ברית-אחים — ברית ידידות ואחווה, שותפות גורל, קשר אמיץ {{}} …   אוצר עברית

  • החוט המשולש — שלישייה, שלושה הקשורים קשר אמיץ {{}} …   אוצר עברית

  • חברים טובים — חברים קרובים, מי שיש ביניהם קשר אמיץ והדוק {{}} …   אוצר עברית

  • הדק — 1 v. חוזק, נעשה קרוב יותר, נעשה אמיץ (קשר) ; הוצמד, חובר, נכרך יחד; נלחץ, נכבש, שוטח, נמע 2 v. להתחזק, להיעשות קרוב יותר (קשר) ; להיצמד, להתחבר, להיכרך יחד; להילחץ, להיכבש, להימע 3 v. לחזק, לעשות לאמיץ (קשר) ; להצמיד, ללחוץ זה אל זה, לחבר, לכרוך… …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.